Kernwaarden

Deskundigheid

Jarenlange ervaring in onderwijs en informatiebeveiliging.

Amusement

Humor en vermaak zorgt voor uiterst effectieve trainingen.

Flexibiliteit

Van online educatie tot een security awareness serious game op een arcadekast.

Resultaatgericht
Meetbare resultaten en borging binnen de organisatie.

Alpha game

De Alpha game neemt de speler mee in een virtuele wereld waarin een organisatie wordt gevisualiseerd middels prachtige 2D graphics. De organisatie is zoals altijd bezig met het continu voortzetten van zijn bedrijfsprocessen. De speler bekijkt de organisatie vanuit een helicopter view. Telkens wanneer er iets vreemds gebeurd wordt de aandacht van de speler gevraagd. De speler moet op zijn beurt beslissingen nemen, op zoek gaan naar rariteiten en tegelijkertijd de productiviteit van medewerkers en de organisatie bewaken. De Alpha game traint de kennis en vaardigheden aangaande de omgang met informatiebeveiliging, cyber crime en privacy gerelateerde bedreigingen. Tevens maakt de Alpha game inzichtelijk hoe deelnemers scoren op de diverse onderwerpen én waar eventuele verbeteringen te behalen zijn.

Diensten

Online security awareness en security behavior game

De online Alpha game zorgt ervoor dat uw medewerkers op elk moment van de dag vanaf elk device worden voorzien van een serious game om beveiligingsbewustzijn en informatie veilig gedrag te stimuleren. Onze Alpha game confronteert uw medewerkers, in een veilige omgeving, met relevante en realistische scenario’s over privacy-, informatiebeveiliging- en cyber security risico’s. Resultaten van uw medewerkers zijn direct zichtbaar in een managementpaneel. Uw medewerkers zullen uiteindelijk op een bewust en bekwame wijze op een veilige manier met informatie omgaan.

Meer informatie over de didactiek achter de online Alpha game vindt u hier.

Serious games fysiek op locatie middels een arcadekast

Alpha Awareness biedt zijn serious game Alpha aan in fysieke vorm middels een arcadekast. Verblijd uw medewerkers met onze serious game door de arcadekast bijvoorbeeld in de kantine aan te bieden of op een locatie waar ook uw klanten van de game kunnen genieten. De uitstraling van de arcadekast triggert mensen om de serious game te spelen. Onze Alpha game confronteert uw medewerkers met relevante en realistische scenario’s aangaande privacy-, informatiebeveiliging- en cyber security risico’s in een veilige omgeving.

Over ons

Missie
Het creëren van wereldwijde informatiebeveiligingsbewustzijn, het stimuleren van informatie veilig gedrag en het creëren van een security cultuur middels serious gaming.
Visie

Mensen moeten in staat zijn om privacy-, informatiebeveiliging en cyber crime risico's te herkennen en hier op een juiste manier op te reageren. De mens moet de sterkste schakel in beveiliging zijn. Het creëren van beveiligingsbewustzijn, het stimuleren van informatie veilig gedrag en het creëren van een security cultuur op een speelse wijze draagt enorm bij aan effectief en efficiënt onderwijs.

Waarom

Het menselijke aspect van beveiliging is vaak ondergeschikt aan technologische beveiliging. Organisaties zijn hierdoor kwetsbaar voor bedreigingen die misbruik maken van het menselijke aspect.

Hoe

Alpha Awareness zorgt er middels amusement en deskundigheid voor dat mensen op een optimale en prettige wijze worden getraind in het herkennen van en op een juiste manier acteren op privacy-, informatiebeveiliging en cyber crime risico's om incidenten te voorkomen.

"Je kunt jouw organisatie technisch nog zo goed beveiligd hebben, als je medewerkers niet traint dan word je alsnog gehackt"

Contact

E-mail: contact@alpha-awareness.nl
Adres:
Platinastraat 100c
2718RX
Zoetermeer

Social